We care for the environment

MILJØSTATION

19 mar We care for the environment

Through a course facilitated by Ringkøbing Skjern Business Council, Hvide Sande Shipyard, Steel & Service had a lesson in the concept of circular economy. The course summarised all the areas with environmental initiatives related to sorting waste into different categories, scrap recycling, waste oil treatment, extraction filtering, evaporation and recycling of thinners and several other areas.

The course also focused on working more consciously with the circular economy in terms of the products sold, including among other things, new plug-in hybrid ships recently being built, retro-fitted hybrid solutions, catalyst systems on exhaust systems, as well as work with environmentally friendly paint products and antifouling systems.

Upon review, the company’s 25-year-old wastewater treatment plant also came under scrutiny. The plant treats all surface water from the pipeline system where vessels are hosed down and washed, and in recent years it has required increased maintenance. Increasing values had been identified in the regular water samples that are collected, and the decision was therefore made to look at an upgrade or to replace the plant.

The work culminated in an investment in a new modern evaporation plant that treats the water in such a way that distilled water is recovered as the final product, and up to 150 litres can be treated per hour. The first 2 samples that were taken for analysis revealed that the quality of the treated water was higher than the requirements for drinking water in Denmark. We would like to use the water to make coffee, says CEO Carl Erik Kristensen, but it’s just easier to recycle the water to hose down and wash the ships coming ashore as the treated water is fed to pallet containers for recycling.

Trade magazine Søfart has written an excellent article that you can read here: https://www.soefart.dk/announcement/view/105558/hvide_sande_shipyard_vaelger_envotherm

Hvide Sande Shipyard, Steel & Service operates with an intense focus on quality, safety, occupational health and environmental conditions, and there are now 2 full-time members of staff to handle these areas, following quality systems such as ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

_______________________________

Gennem et forløb faciliteret af Ringkøbing Skjern Erhvervsråd fik Hvide Sande Shipyard, Steel & Service en lektion i begrebet cirkulær økonomi. Forløbet gav en opsamling på alle de områder hvor der arbejdes med miljøtiltag med affaldssortering i forskellige kategorier, genanvendelse af skrot, spildoliebehandling, filtrering af udsugninger, inddampning og genanvendelse af fortynder og en række andre områder.

Forløbet satte fokus på også at arbejde mere bevidst med cirkulær økonomi på de produkter der sælges, hvor der bl.a. over de seneste år er bygget nye plug-in hybrid skibe, retro-fitted hybridløsninger, katalysator systemer på udstødningssystemer samt arbejdet med miljøvenlige malerprodukter og antibegronings systemer.

Ved gennemgang kom virksomhedens 25 år gamle rensningsanlæg også under lup. Anlægget renser alt overfladevand fra beddingsanlægget hvor der spules og vaskes skibe og har i de senere år krævet øget vedligehold. Der var blevet konstateret stigende værdier i de vandprøver der løbende tages og det blev derfor besluttet, at se på en opgradering eller udskiftning af anlægget.

Arbejdet er endt ud med investering i et nyt moderne inddampningsanlæg der renser vandet på en måde, så der udvindes destilleret vand som slutprodukt. Der kan renses op mod 150 liter pr. time. De første 2 prøver der blev udtaget til analyse viste, at kvaliteten af det rensede vand var højere end kravene for drikkevandet i Danmark. Vi vil gerne bruge vandet til at lave kaffe af siger direktør Carl Erik Kristensen, men det er umiddelbart lettere at genanvende vandet til at spule og vaske skibene der kommer på land, da det rensede vand ledes i palle tanke for genanvendelse.

Søfart har skrevet en flot artikel som du kan læse her: https://www.soefart.dk/announcement/view/105558/hvide_sande_shipyard_vaelger_envotherm

Hvide Sande Shipyard, Steel & Service drives med et stærkt fokus på kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø forhold og der er nu 2 fuldtidsansatte til at varetage disse områder der ledes efter kvalitetssystemer som ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company