Fulton of Marstal

English version

The 3-masted schooner Fulton was keeled and built in Marstal in 1914. Today, the ship is owned by the National Museum of Denmark and operated by the Fulton Foundation. The schooner has a crew of 4 people and mainly sails in Danish waters.

Since the first visit to Hvide Sande Shipyard, Steel & Service in 1992, the schooner has had several major restorations carried out, including keel repairs. Fulton typically spends the winter at Hvide Sande Shipyard, Steel & Service and, as far as possible, most dry-dockings & repairs, restorations, inspections, etc. are handled and carried out during winter storage, and thus outside the schooner’s summer cruises. Over time, a large and adequate knowledge bank has been established around the vessel, as well as a strong relationship of trust between the shipyard and the owners.

Dansk version

Den 3 mastede skonnert Fulton blev køllagt og bygget i Marstal i 1914. I dag er skibet ejet af Nationalmuseet og drevet af Fulton Fonden. Skonnerten har en besætning på 4 personer og sejler fortrinsvis i de danske farvande.

Skonnerten har siden det første besøg hos Hvide Sande Shipyard, Steel & Service i 1992, fået udført flere større restaurationer, herunder kølopretning. Fulton overvintre typisk hos Hvide Sande Shipyard, Steel & Service og så vidt det er muligt, bliver de fleste kølhalninger, restaurationer, syn m.v. håndteret og udført under vinteropbevaringerne, og dermed uden for skonnertens sommertogter. Igennem tiden er der opbygget en stor og fyldestgørende vidensbank omkring fartøjet, samt et stærk tillidsforhold mellem værftet og ejerkredsen.

CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio