Elbe no. 5

English version

The German schooner, built in Hamburg in 1883, underwent major restoration in the winter of 2018/2019, and had major damage repaired in the winter of 2019/2020.

Elbe no. 5, which originally served as a pilot boat at the entrance to Hamburg, and was since owned by various private individuals around the world, has returned to the port of Hamburg.

The new circle of owners in Hamburg has ordered the restoration of the schooner at Hvide Sande Shipyard, Steel & Service, where it has had more than 100 frames replaced, each designed according to their own template, as well as over 1250 metres of cladding. The schooner has also received a completely new keel, and all work has been done in oak specifically purchased and stored for the task.

In the winter of 2019/2020, Elbe no. 5 had major damage repaired after a collision, and is now back in Hamburg where the owners are finalising equipment of the schooner.

Feedback from Elbr no. 5 – See Letter of Recommendation

Danish version

Den tyske skonnert, der er bygget i Hamborg i 1883, har fået udført en stor restauration i vinteren 2018/2019 og fået udbedret en større skade i vinteren 2019/2020.

Elbe no. 5 der oprindelig fungerede som lodsbåd i indsejlingen til Hamborg og siden har været i forskellige private ejerskaber verden rundt, er atter kommet tilbage til havnen i Hamborg.

Den nye ejerkreds i Hamborg har bestilt restauration af skonnerten hos Hvide Sande Shipyard, Steel & Service, hvor den har fået skiftet godt 100 spanter, der hver især blev udformet efter deres egen skabelon, samt over 1250 meter klædning. Skonnerten har ligeledes fået komplet ny køl og alt arbejde er udført i egetræ der blev specifikt indkøbt og lageret til opgaven.

I vinteren 2019/2020 fik Elbe no. 5 udbedret en større skade efter kollision og er nu tilbage i Hamborg hvor ejerkredsen færdigudruster skonnerten.

Feedback fra Elbe no. 5 – se Letter of Recommendation

CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency