Alta

English version

M314 Alta is one of Norway’s largest wooden ships and was built in the USA in 1953. Alta, in recent years operated as both a museum ship and used in minor expeditions from Oslo, has now been returned to the Royal Norwegian Navy. Today, Alta is located in Oslo and, in the future, the Navy will only operate the wooden ship, which is worthy of preservation, as a museum ship.

Hvide Sande Shipyard, Steel & Service has completed Alta’s most recent restoration years ago. Among other things, the restoration involved the replacement of the pine cladding, the pine lining and parts of the oak ice protection, as well as the replacement of frames and other parts of the hull construction.

The work carried out was done with great enthusiasm, and Hvide Sande Shipyard, Steel & Service is pleased that the ship will continue to be operated and thus maintained.

Danish version

M314 Alta er en af Norges største træskibe og blev bygget i USA i 1953. Alta der igennem de sidste år er blevet drevet som både museumsskib samt har udført mindre togter fra Oslo, er nu blevet leveret tilbage til Sjøforsvaret. I dag befinder Alta sig i Oslo og Sjøforsvaret vil i fremtiden udelukkende drive det bevaringsværdige træskib som museumsskib.

Hvide Sande Shipyard, Steel & Service har for år tilbage gennemført Altas seneste restauration. Restaurationen indebar blandt andet udskiftning af pine-klædningen, pine-inderklædningen og dele af ege isforhudningen, samt udskiftning af spanter og andre dele af skrogkonstruktionen.

Det udførte arbejde blev gennemført med stor motivation og Hvide Sande Shipyard, Steel & Service glæder sig over, at skibet forsat bliver drevet og dermed løbende vedligeholdt.

CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company