New shipyard hall for optimised indoor storage of large ships

New shipyard hall

20 maj New shipyard hall for optimised indoor storage of large ships

Construction of a large new shipyard hall at Hvide Sande Shipyard’s slipway is well underway.

The hall is expected to be ready for the first customers to be serviced during the month of September.

Rapidly increasing demand for indoor facilities for the ever-larger ships in Northern European waters is driving investment in the facilities.

The new manufacturing facility will have a length of 46 metres, a width of 21 metres and a height of 20 metres, and the east gable will have a hangar door that is 18 metres wide. This will ensure that ships larger than those which we can currently accommodate will be able to have access and be stored under cover.

Hvide Sande Shipyard is thus ensuring that safety and employees’ working environment will be further optimised, while the new hall will create value for customers who can use the shipyard’s services regardless of weather and thereby return to sea more quickly and efficiently.

 


Ny værftshal for optimerede indendørsophold af større skibe  

Byggeriet af en stor ny værftshal på Hvide Sande Shipyards beddingsanlæg er godt i gang.

I løbet af september måned forventes hallen at være klar til, at de første kunder kan blive serviceret.

Det er en kraftig stigende efterspørgsel på indendørsfaciliteter til de stadig større skibe i de nordeuropæiske farvande der gør, at der investeres i faciliteterne.

Den nye produktionsfacilitet opføres i en længde på 46 meter, en bredde på 21 meter og højde på 20 meter, og i øst gavlen etableres der en hangarport på 18 meter brede. Hermed sikres der både adgang til, og mulighed for ophold under tag for større skibe, end vi i dag kan tilbyde denne løsning.

Hvide Sande Shipyard sikrer hermed at sikkerheden og arbejdsmiljøet for de ansatte bliver optimeret yderlige, samtidigt med at den nye hal gerne skaber værdi for kunderne, der uafhængigt af vejr og vind kan få udført værfts arbejde og dermed hurtigere og mere effektivt kan komme tilbage på søen.

 CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio