New project to prepare hydrogen fuel cells for maritime application

20 maj New project to prepare hydrogen fuel cells for maritime application

A new maritime project has been launched between 5 partners to prepare hydrogen fuel cells for use onboard ferries in a hybrid combination with batteries. The project is funded by the Danish funding program EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

A new project funded by EUDP with five partners is preparing hydrogen fuel cells to be demonstrated onboard the Replacement Ferry, which is developed by OMT on behalf of the Ferry Secretariat. The hydrogen fuel cells will operate onboard the ferry in an electric hybrid setup in combination with batteries and the project is lead by Ballard Power Systems Europe,

“Fuel Cells is an interesting opportunity for electrification of ships as fuel cells are completely emission free with the only biproduct being water. The fuel cell technology will allow for faster refueling and longer distance between refueling compared to ships operating only on batteries. In this project, the fuel cells will generate power for both the drive train as well as peaks.” States Peter Blach, Project Manager, Ballard Europe.

Ballard designs and manufactures fuel cells for heavy duty application and has supplied heavy duty fuel cells for buses, trucks and trains. Fuel Cells has begun to disrupt the maritime industry but remains in its infancy phase but with a vast potential to transform the maritime industry. Fuel Cells can act as range extender but also have quicker refueling times. Fuel Cells are a clean, zero emission technology, as the only exhaust is clean water thus no carbon emissions or particles.

“The intention of this project is to prepare our Fuel Cell modules for maritime application and  our vision is to demonstrate our Fuel Cells onboard the Replacement Ferry when this project in terminated. In this project we will be looking at hydrogen storage, refueling, air compression and integration of FC and battery systems.” Adds Peter Blach, Project Manager, Ballard Europe.

The Replacement ferry is today designed for diesel-electric propulsion. The ferry will be sailing on electrical power in and out of harbors and diesel for the remaining voyage. The ferry has been designed to be converted to a fully electrical ferry in the future.

“The Replacement ferry is designed to be converted to full electrical propulsion in the future which will be a good solution for many crossings in order to decrease emissions. However, we expect that hydrogen and fuel cells in the future will provide greater flexility on longer crossings and potentially for other types of ships. That is why we are heavily involved in this project which has a great potential to develop this new green technology for maritime application.” Thomas Eefsen, Odense Maritime Technology, said.

The Project

Ballard Europe is partnering up with 4 organizations on this project. Odense Maritime Technology is a ship design company and has designed the Replacement Ferry. Hvide Sande Shipyard who builds ships of this size. Aarhus University is providing research on safety and integration control systems. Maritime Cluster Funen concludes the consortium and is responsible for dissemination activities and a white paper report.

The project will develop the necessary preconditions for preparing hydrogen fuel cell technology to operate in maritime environment onboard a ship in hybrid combination with batteries. The intention by this project is to design a solution geared for demonstration onboard the new modular ferry design by Odense Maritime Technology. The scaled down solution will be implemented and tested in the lab.

The project runs until August 2020.

 


Nyt projekt skal teste brændselsceller på afløserfærgen

Nyt projekt med fem partnere skal undersøge muligheden for at anvende brændselsceller ombord på færger i et hybrid setup med batterier. Projektet har modtaget støtte fra det danske støtteprogram EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Et nyt projekt finansieret af EUDP-programmet med deltagelse af 5 partnere, skal klargøre brændselsceller til demonstration ombord på Afløserfærgen, som er udviklet af OMT på vegne af Færgesekretariatet. Brændselscellerne skal indgå i et elektrisk hybrid setup med batterier og projektet ledes af Ballard Power Systems Europe,

”Brændselsceller er en interessant mulighed for elektrisk drift af skibe, da brændselsceller for det første er CO2-neutrale og kun udleder vand. Dernæst kan brændselsceller fungere som en range extender samtidig med at tankningen sker hurtigere end fx med batterier. Brændselscellerne vil udover at levere strøm til fremdrift også kunne levere strøm til peak belastninger.” udtaler Peter Blach, Project Manager, Ballard Europe.

Ballard leverer i dag brændselsceller til landtransport i fx lastbiler, busser og toge. Brændselsceller til maritimt brug er dog et relativt uopdyrket område, men med store perspektiver da brint er udset til at blive en vigtig del af den grønne omstilling. Brændselsceller er en meget ren form for energikonvertering, da processen kun udleder vand, og dermed ingen emissioner eller partikler.

”Projektet har til formål at optimere vores brændselscelle-modul til maritim drift og visionen er at demonstrere anvendelsen af brændselsceller på Afløserfærgen når dette projekt er realiseret. I projektet vil vi derfor bl.a. kigge på opbevaring af brint, optankning, luftkompression og integrationen af brændselscellerne med batterierne ombord på skibet.” Udtaler Peter Blach, Project Manager Ballard Europe.

Afløserfærgen er i dag projekteret til at blive leveret med et dieselelektrisk fremdrivningssystem, hvor færgen skal sejle på el ind og ud af havnene, og diesel på resten af overfarten. Færgen er klargjort til at kunne blive udskiftet til ren eldrift i fremtiden.

”Afløserfærgen er forberedt til i fremtiden at kunne overgå til ren eldrift, som vil være en god løsning for mange overfarter i forhold til at nedbringe emissioner. Vi forventer dog at brint og brændselsceller i fremtiden kan give større fleksibilitet på længere overfarter og eventuelt også for andre skibstyper. Derfor er vi meget engageret i dette projekt, som har et stort potentiale i forhold til at udvikle denne nye grønne teknologi til maritim anvendelse”, udtaler Thomas Eefsen, Odense Maritime Technology.

Projektet

Projektet består af 4 partnere udover Ballard Europe, nemlig Odense Maritime Technology som har designet afløserfærgen. Hvide Sande Skibsværft som bygger skibe i denne størrelse og Aarhus Universitet bistår projektet med forskning og udvikling af integrationen mellem brændselsceller og batterier. Endeligt står Fyns Maritime Klynge for vidensspredning og en teknologisk feasibility studie af brændselsceller.

Projektet vil forberede hydrogen-brændselscellen til det maritime miljø, hvor cellen skal indgå i en hybrid kombination med batterier ombord på et skib. Projektet vil bl.a. udvikle opbevaring af brint ombord på skibet, integration af batteri- og brændselscelle, sikkerhed og luftkøling.

Projektet løber indtil august 2020.

 CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company