Generalforsamling – 2019

26 feb Generalforsamling – 2019

Hvide Sande Shipyard, Steel & Service afholder ordinær generalforsamling på selskabets kontor,

Beddingsvej 2, Hvide Sande, tirsdag den 26. marts kl. 16.30, med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Beslutning om årsresultatets fordeling.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  8. Evt.

 

BestyrelsenCUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE