From gale to green shipping

brint Hvide Sande Shipyard

10 jun From gale to green shipping

brint Hvide Sande Shipyard

From gale to green shipping

If all goes well, it will, in a few years, be possible to convert the power from the wind turbines at the Port of Hvide Sande to hydrogen which in a fuel cell will be able to supply engine power to the vessel keeping the local port entrance free of sand. But the ambitions of the new ShippingLab project are far greater. The goal is to make the use of hydrogen commercially viable within shipping in general – through a successful local project, new technology and substantial paper work.

ShippingLab has granted support to the development of the new fuel cell module and the necessary equipment on board. The companies involved in the project are Hvide Sande Shipyard, Ballard Power Systems and Odense Maritime Technology (OMT), which are now investigating how present experience with hydrogen fuel cells can be applied on board ships. For even though quite many busses and trucks run on hydrogen now, the special conditions on board a ship make very different requirements, explains Kristina F. Juelsgaard, Business Development Director at Ballard Power Systems Europe, which are specialists in for instance fuel cells:

‘There is a huge difference between running a bus on hydrogen through town and bringing the same power system on board a vessel affected by waves and current. There is the weather and the effect of water and salt, and at the same time the system must be able to handle both the propulsion of the vessel and increased work load when the vessel is lying still dredging. We have developed a good solution for this, and the cooperation in ShippingLab with the maritime experts is absolutely crucial to having the solutions tested in real life and finding out what actually works best at sea. Not all types of green fuel will be suitable for all kinds of vessels, so we are looking forward to having a good, shared experience with hydrogen,’ Kristina F. Juelsgaard says.

At Hvide Sande Shipyard Carl Erik Kristensen, CEO, is pleased that a local need for a larger, stronger and more modern dredger can form the basis for a – possibly – unprecedented green project. The overall common project is zero emission. It will be found out if hydrogen is the right thing to put our faith in, but there is a general agreement that it has a large potential:

‘Hydrogen works very well in other connections, so if all goes well, it can also be used here. We are happy to be a part of this project because we as a shipyard want to be in the forefront of the development of new solutions which can make shipping far more sustainable in the future. It will also please us very much if locally produced power can provide both sufficient hydrogen to the project and also send extra heat to district heating customers – and no matter what, we will learn a lot from the project,’ Carl Erik Kristensen says.

In practice, the design of the new vessel will be based on a well-known design for a tug and supply vessel. But with hydrogen on board, it must also be considered how it can be stored and loaded safely as hydrogen is a flammable gas that must be handled safely. Solutions must be found to ensure ventilation, possible fire extinction, monitoring etc. Consequently, the approval process and risk assessment will be quite comprehensible, and the project will – in cooperation with authorities – contribute to determining the requirements for use of hydrogen on board ships. But the parties involved in the project believe that all this can be solved.

The real criterion for the success of the project is if it can be made commercially viable. But the parties are optimistic, and at Odense Maritime Technology, Thomas Eefsen, Chief Commercial Officer, believes there is a large business potential in the project:

‘A part of it is the local perspective of converting the power from the wind turbines to be applicable in the local shipping. At the same time, we see a large potential in the use of hydrogen in terms of reducing the climate impact, especially from operations close to shore”. Our interest in the project is to demonstrate and assess the potential of “green” hydrogen all the way from production, storage and bunkering and to application as fuel for propulsion. When we have, hopefully, succeeded in this, the use of hydrogen can be important in making the local shipping greener, and when shipping becomes more climate friendly, we hope to see a much larger amount of cargo transported on ships, thereby increasing the turnover in the shipping business. So there are many interesting aspects in this project,’ Thomas Eefsen says.

During the next two years, the business case will be developed, and the possibilities will be tested in practice, and Kjeld Dittmann, Chairman of ShippingLab, is happy that another interesting project has been added to the by now extensive cooperation in ShippingLab:

‘Shipping is facing large challenges in terms of converting operation from traditional fuels to more environmentally friendly solutions, and for short sea shipping, fuel cells seem to be a promising alternative. At the same time, this particular project is interesting to ShippingLab because it could be possible to create a local ecosystem around the hydrogen which will provide important knowledge about problems and solutions in relation to production, distribution and application of hydrogen as a means of propulsion for short sea shipping,’ Kjeld Dittman says.

Apart from the contribution from ShippingLab, we are now seeking further funding.

 

For further information, please contact:

Carl Erik Kristensen, CEO, Hvide Sande Shipyard – +45 2460 1073 – cek@hvsa.dk

Kristina F. Juelsgaard, Business Development Director, Ballard Power – +45 5158 0749 – kfj@ballardeurope.com

Thomas Eefsen, Chief Commercial Officer,  OMT – +45 2483 3305 – thee@odensemaritime.com

Magnus Gary, Project Director of ShippingLab, mg@shippinglab.dk, tlf. +45 40 95 07 14

 

Facts about the companies:

Hvide Sande Shipyard has delivered 5 vessels with battery hybrid technology and is about to build a fully electrical ferry for the island of Fanø.

The fuel cell producer, Ballard Power has experience with hydrogen fuel cells for busses, trains and has developed a fuel cell for maritime usage.

OMT is a technology-based engineering company with a great focus on new green technologies.

 

Facts about ShippingLab:

In ShippingLab, we are working with three different work packages, each consisting of a number of projects. ShippingLab is supported by Innovation Fund Denmark, The Danish Maritime Fund, Orient’s Fund and Lauritzen Fonden. Moreover, the project partners provide self-financing. The total budget is DKK 87 million.

Fra stiv kuling til grøn skibsfart

Om alt går vel, vil strøm fra vindmøllerne ved Hvide Sande Havn om få år kunne omdannes til brint, som i en brændselscelle som derpå kan levere motorkraft til det skib, som holder den lokale indsejling fri for sand. Men ambitionerne i det nye ShippingLab-projekt er langt større. Her er målet at gøre brugen af brint kommercielt bæredygtigt indenfor skibsfart generelt – gennem et godt lokalt demoprojekt, ny teknologi og en god portion papirarbejde. 

Det er selve udviklingen af det nye brændselscellemodul og det nødvendige udstyr ombord, som har opnået støtte fra ShippingLab. Bag projektet står Hvide Sande Shipyard, Ballard Power Systems og Odense Maritime Technology (OMT), som nu er i fuld gang med at undersøge, hvordan de eksisterende erfaringer med brint-brændselsceller kan bruges på skibe. For selv om en del busser og lastbiler i dag kører på brint, stiller de særlige forhold ombord på et skib helt andre krav, fortæller Kristina F. Juelsgaard, som er Business Development Director hos Ballard Power Systems Europe, hvor man er specialister i blandt andet brændselsceller:

  • Der er stor forskel på at køre på brint igennem byen med Linje 10 og på at bringe samme power system ombord på et skib til bølgeskvulp og understrøm. Dels er der vejret og påvirkning fra vand og salt, og samtidig skal systemet både kunne klare fremdriften af skibet og øget arbejdseffekt, når skibet ligger stille og graver. Det har vi udviklet en god løsning til, og samspillet i ShippingLab med de maritime eksperter er helt afgørende for at få prøvet tingene af i praksis og finde ud af hvad der rent faktisk virker bedst til søs. Ikke alle grønne typer brændstoffer vil egne sig til alle typer skibe, så vi ser frem til at få en god, fælles erfaring med brint, siger Kristina F. Juelsgaard.

Hos Hvide Sande Shipyard glæder administrerende direktør Carl Erik Krististensen sig over, at et lokalt behov for en større, stærkere og mere moderne dredger samtidig kan danne grundlag for et – måske – epokegørende grønt projekt. Det helt overordnede fælles mål er zero-emission. Om brint er det rigtige at satse på, vil nu vise sig, men at det har stort potentiale, er der enighed om:

  • Brint fungerer rigtig godt i andre sammenhænge, så om alt går vel, kan det også bruges her. Vi er glade for at deltage i projektet, fordi vi som værft gerne vil være med i front i udviklingen af nye løsninger, som kan gøre skibsfarten langt mere bæredygtig i fremtiden. Samtidig er det en glæde, hvis vi med lokalproduceret strøm både kan levere tilstrækkelig meget brint til projektet og derudover sende overskudsvarmen ud til fjernvarmeforbrugerne – og uanset hvad, kommer vi til at lære en masse af projektet, siger Carl Erik Kristensen.

Konkret vil det nye skib blive designet ud fra et kendt design til en slæbe- og supplybåd. Men når der skal brint ombord, skal der også tages stilling til, hvordan den kan opbevares og påfyldes sikkert, fordi brint er en brændbar gas, der skal håndteres forsvarligt. Der skal findes løsninger til at sikre ventilation, eventuel brandslukning, monitorering m.m.  Derfor kommer selve godkendelsesprocessen og risikovurderingen til at fylde en del, og projektet skal – i samarbejde med myndighederne – være med til at sætte rammen for brug af brint på skibe. Men alt det kan løses, mener parterne bag projektet.

I sidste ende bliver det afgørende succeskriterium, om projektet kan gøres kommercielt rentabelt. Men parterne er optimistiske, og hos Odense Maritime Technology ser Thomas Eefsen, som er Chief Commercial Officer, et stort potentiale i projektet:

  • Dels er der det lokale perspektiv i at få omsat vindmølleenergien, så den kan bruges til drift af den lokale skibsfart. Samtidig er det vores forventning at brugen af brint generelt har et stort potentiale i forhold til at reducere klimabelastningen fra specielt nærskibstrafikken. Vores interesse i projektet er at demonstrere og vurdere potentialet af ’grøn’ brint hele vejen fra produktion, lagring, bunkering og til anvendelse som drivmiddel. Så når vi forhåbentlig lykkes med dette, kan brugen af brint blive et stærkt kort i den grønne omstilling af den nære skibsfart, og i det øjeblik at vi sejler mere klimavenligt, vil vi forhåbentlig se langt mere godstransport flytte over på skibe og dermed kunne øge omsætning i branchen. Så der er mange spændende perspektiver i dette projekt, siger Thomas Eefsen.

Arbejdet med at udarbejde businesscasen og afprøve mulighederne i praksis vil strække sig over de kommende to år, og Kjeld Dittmann, som er formand for ShippingLab, er glad for at have fået endnu et spændende projekt med i det efterhånden vidt forgrenede samarbejde i ShippingLab:

  • Skibsfarten står overfor store udfordringer med at omstille driften fra traditionelle brændsler til mere miljøvenlige løsninger, og for nærskibsfarten ser brændselsceller ud til at være et lovende alternativ. Samtidig er det konkrete projekt spændende for ShippingLab, fordi der er mulighed for at skabe et lokalt økosystem omkring brinten, og det kan give os værdifuld læring om problemstillinger og løsninger for produktion, distribution og forbrug af brint som drivmiddel til nærskibsfart, siger Kjeld Dittmann.

Udover midlerne fra ShippingLab arbejdes der nu på at finde yderligere finansiering til realisering af det samlede projekt i Hvide Sande.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Carl Erik Kristensen, CEO, Hvide Sande Shipyard – +45 2460 1073 – cek@hvsa.dk

Kristina F. Juelsgaard, Business Development Director, Ballard Power Systems – +45 5158 0749 – kfj@ballardeurope.com

Thomas Eefsen, Chief Commercial Officer,  OMT – +45 2483 3305 – thee@odensemaritime.com

Magnus Gary, Projektdirektør for ShippingLab, mg@shippinglab.dk, tlf. 40 95 07 14

 

Fakta om ShippingLab:

Der arbejdes med tre forskellige arbejdspakker i ShippingLab, som hver indeholder en række forskellige projekter. ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere. Det samlede budget er 87 mio. kroner.CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company