Capacity expansion on the slipway

12 jul Capacity expansion on the slipway

Capacity expansion on the slipway

Hvide Sande Shipyard is currently in the process of expanding the slipway tracks and side tows, allowing larger ships to access the new enclosed shipyard hall, which will be ready in September 2019.

The shipyard’s own slipway workers and the local diving firm Storm Marine are in the process of renewing and reinforcing the northernmost of the shipyard’s three slipway tracks.

The goal is to be able to bring larger vessels ashore along this track in order to transport them into the shipyard’s new hall. The project was launched in order to keep up with developments in the increasingly large vessels which are serviced at the yard. At the same time, it addresses the demands of more and more projects to get ships under a roof, allowing tasks to be performed regardless of the weather, and with a fixed traverse crane above the projects. This way projects can be done faster, more efficiently and at a higher level of quality. Working conditions will also be greatly improved, as both external crews and the shipyard’s own employees will have fewer rainy, windy and cold days.

 

Kapacitetsudvidelse på beddingen

Hvide Sande Shipyard er for tiden i gang med at udbygge beddingsspor og sidetræk, så større skibe kan få adgang til den nye lukkede værftshal, der står klar fra september 2019.

Værftets egne beddingsfolk og det lokale dykkerfirma Storm Marine, er i fuld gang med at forny og udbygge det nordligste af værftets 3 beddingsspor.

Målet er, at der skal kunne tages større fartøjer på land på dette spor, med henblik på at køre dem ind i værftets nye hal. Projektet er sat i gang for at følge med udviklingen i de stadigt større fartøjer som serviceres på værftet. Samtidig imødekommes efterspørgslen på at komme under tag med flere projekter, hvor opgaver kan udføres uafhængigt af vejr og vind, og med fast travers kran over projekterne. På denne måde kan projekterne udføres hurtigere, mere effektivt og i en højere kvalitet. Arbejdsforholdene bliver samtidig styrket kraftig, idet både besætninger der arbejder med, og værftets egne medarbejdere får færre regnfulde, blæsende og kolde arbejdsdage.CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio