AURORA på bedding

Aurora 2

04 feb AURORA på bedding

In late January 2019 Hvide Sande Shipyard was awarded a shipyard visit by Aarhus University’s research vessel AURORA. This research vessel was originally designed and built on HVSA site and has been placed on stocks for a complete overhaul. In addition, various small maintenance tasks are performed as well as replacement of a few sensor- and measurement cables mounted on the outside of the hull.

AURORA travels between 10 and 12 nautical miles each year in Danish waters where research and analysis tasks are performed in the maritime environment. This corresponds to that the vessel travels about half the distance around the globe each year. By considering the low average speed of 4 knots this yields a very high operation profile. “Even though the performance has been intensive, we don’t have any comments regarding the intermediate yearly overhaul. This testifies the high build quality of the vessel.”, says skipper Torben Vang to HVSA.

When AUROA departs from Hvide Sande Shipyard the next task for the Department of the Environment awaits in the North Sea.

In these studies, water samples are taken between Esbjerg in the south and Hirtshals in the north where DNA profiles are analysed. “If a tuna fish has passed, we can see it in the samples,” says Torben Vang.

 

 

Hvide Sande Shipyard har sidst i januar 2019 fået Aarhus Universitets forskningsskib AURORA på et værftsbesøg. Forskningsskibet, der også er designet og bygget på HVSA, er på beddingen for at få foretaget det første hovedsyn efter søsætningen i 2016. Derud over bliver der udført en række mindre vedligeholdelsesopgaver, samt udskiftet enkelte kabler, der er forbundet med de sensorer og måleudstyr der er monteret på ydersiden af skroget.

AURORA sejler 10-12.000 sømil hvert år i de danske farvande, hvor der bliver gennemført forsknings- og analyse opgaver i det maritime miljø.  Det svarer til, at skibet cirka sejler en halv omgang rundt om jorden hvert år og i betragtning af den lave gennemsnitsfart på cirka 4 knob, giver en meget høj driftsprofil. ”Selvom driften har været intensiv, har vi ikke fået en eneste kommentar ved de mellemliggende års-syn. Det vidner om den høje kvalitet skibet er udført i.” siger skipper Torben Vang til HVSA.

Når AUROA igen sejler fra Hvide Sande, venter den næste opgave for Miljøministeriet i Nordsøen.

Ved disse undersøgelser bliver der taget vandprøver mellem Esbjerg i syd og Hirtshals i nord, hvor der analyseres DNA profiler i prøverne. ”Hvis der er svømmet en tunfisk forbi, så kan vi se det i prøverne” siger Torben Vang.CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency