23 apprenticeships within 3 skilled trades at HVSA

Lærlingedag

12 apr 23 apprenticeships within 3 skilled trades at HVSA

Hvide Sande Shipyard Steel & Service is committed to actively contributing to training the next generation of skilled workers.

This is achieved through HVSA’s target of apprentices making up at least 10% of the total workforce. There are currently 23 apprenticeship contracts, and 7 of these will complete their training in 2019. This corresponds to 12.9% of employees who are apprentice boilermakers, ship fitters, boat builders and one on a basic vocational education and training programme (EGU).

An apprentice at HVSA has 3 fixed contacts, and in addition to working closely with the individual during the working day, they are also responsible for planning numerous activities throughout the year.

As well as keeping the focus on self-improvement within their trade, we try to make it fun to be an apprentice at HVSA. We therefore arrange up to 4 or 5 joint leisure activities a year. For example, there are canoe trips, banger racing, bowling and speedway. These activities help to make the apprenticeships fun and strengthen social bonds.

If you would like to become one of HVSA’s apprentices, please take a look at https://hvsa.dk/career/vacant-jobs/

__________________________________

Hvide Sande Shipyard Steel & Service arbejder målrettet med at bidrage aktivt til at uddanne næste generation af faglært arbejdskraft.

Det sker ved, at der i HVSA er en målsætning om, at minimum 10 procent af den samlede arbejdsstyrke er lærlinge. For øjeblikket er der 23 uddannelsesaftaler, hvoraf 7 bliver færdig udlært i løbet af 2019. Dette svarer til, at 12,9 procent af de ansatte er lærlinge indenfor fagområderne klejnsmede, skibsmontører, bådebyggere samt en enkelt på EGU

Som lærling på HVSA har man 3 faste kontaktpersoner, der udover at være tæt på den enkelte i dagligdagen også har ansvaret for at planlægge de mangfoldige aktiviteter i løbet af året.

Udover at holde fokus på, at dygtiggøre sig indenfor håndværket, forsøger vi at gøre det er sjovt at være lærling på HVSA. Derfor arrangeres fælles fritidsaktiviteter op til 4-5 gange årligt. Som eksempel kan nævnes, kanotur, markrace, bowling og speedway. Disse aktiviteter er med til at gøre lærlingetiden sjov og styrke det sociale sammenhold.

Hvis du kan tænke dig at blive en del at HVSAs lærlingeflok, er tjek: https://hvsa.dk/career/vacant-jobs/CUSTOMIZED ADVANCED CONSTRUCTIONS AND EXCELLENT SERVICE

SHIPYARDSTEELSERVICE

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company